TS-ELDAx - SMART TRUST eLECTRONIC ARCHIVE

TENTO PRODUKT LZE ZAKOUPIT V NAŠEM ESHOPU.

KE STAŽENÍ:        TS-ELDAx_DefiniceProduktu_v2.pdf           TS-ELDAx_ObecnePodminkyMaintenance_v4.pdf

           TS-ELDAx_LicencnniPodminky.pdf

Produkt TS-ELDAx - SMART TRUST eLECTRONIC ARCHIVE je softwarový nástroj sloužící k vybudování archivní platformy v rámci organizace. Cílem implementace produktu TS-ELDAx je vytvořit univerzální archivní prostředí pro vybrané typy důvěryhodných nebo běžných elektronických dokumentů a zajistit jejich uložení, správu a skartaci v souladu s platnou legislativou a doporučeními nebo nařízeními EU.

Prioritou TS-ELDAx je vysoká úroveň bezpečnosti a univerzálnost komunikace s externími aplikacemi, kde mohou elektronické dokumenty vznikat nebo je TS-ELDAx bude do těchto aplikací poskytovat. S archivem TS-ELDAx již není nutné používat dokumenty v listinné podobě – tj. dokumenty tisknout, kopírovat a nákladně skladovat. TS-ELDAx je ideální řešení pro uložení běžných i důvěryhodných elektronických dokumentů a jejich následnou archivaci. TS-ELDAx pokrývá všechny životní cykly dokumentů a umožňuje s těmito dokumenty nakládat stejně, jako kdyby se jednalo o dokumenty v listinné podobě.

TS-ELDAx - PŘÍNOSY

■   Nižší náklady na archivaci elektronických dokumentů oproti jejich uchovávání listinné podobě.

■   Zefektivnění práce s elektronickými dokumenty díky přístupu do archivu přímo z aplikací v rámci IS nebo z mobilních zařízení a zároveň zvýšení úrovně automatizace procesů.

■   Vysoká bezpečnost informací oproti zpracování dokumentů v listinné podobě.

■   Prevence právních rizik díky striktnímu nastavení pravidel na úrovni aplikace – minimalizace vstupu lidského faktoru do procesů, auditing událostí.

■   Striktní dodržování aplikace evropského nařízení eIDAS  a platných archivačních norem (CAdES, XAdES, PAdES) vč. podpory PDF/A

 


 

 

TS-ELDAx - PODPORA OBOROVÝCH SPECIFIK RŮZNÝCH OBLASTÍ

TS-ELDAx kromě standardních funkcionalit v sobě obsahuje zapracované moduly a funkcionality pro řešení specifických oborových požadavků.

■   Zdravotnictví – zdravotnická dokumentace, karty pacientů, VIP pacienti, účty pacientů …

■   Advokátní kanceláře, právníci, exekutoři – soudní spisy, důkazní prostředky, interní záznamy, …

■   Školství – vysvědčení, třídní knihy, osobní záznamy žáků, …

■   Státní správa a samospráva – záznamy ze zasedání, územní plány, vyhlášky… 

■   OSVČ – podpora komunikace s ČSSZ.

■   Standardní organizace v soukromém sektoru – faktury, smlouvy, e-maily, datové zprávy, podnikové normy…

 

TS-ELDAx - PROČ?

■   Jednoduchá implementace systému vč. nástavbových modulů.

■   Možnost přístupu z mobilních zařízení a globální vyhledávání i podle kategorií metadat.

■   Podpora různých typů elektronických podpisů, značek vč. možnosti implementace biometrických podpisů a definice jedné nebo více certifikačních autorit.

■   Kompatibilita se systémy pro řízení oběhu dokumentů DMS, spisovými službami a systémem datových schránek České pošty s.p.

■   Podpora vlastního designu úložiště vč. podpory více oddělených úložišť.

■   Uživatelsky nastavitelné kategorie metadat pro jednotlivé třídy dokumentů a úložiště.

■   Široké možnosti nastavení uživatelských oprávnění v archivu.

■   Tvorba vlastních skartačních typů nad rámec zákona.

■   Možnost změny skartační lhůty u dokumentu nebo sady dokumentů (spisu).

■   Uživatelské prostředí skartačního řízení.

■   Vícejazyčné uživatelské prostředí a možnost využití různých předdefinovaných vzhledů.

■   Nástroj pro vytvoření standardizované archivní platformy pro všechny typy elektronických dokumentů.

 

TS-ELDAx - MOŽNOSTI POŘÍZENÍ

■   Formou implementace do vašeho IT prostředí.

■   Formou služby (SaaS) v prostředí TS-eCLOUD

Důvěryhodný archiv pro Vaše elektronické dokumenty.CERTIFIKOVANÍ Partneři TS-ELDAx – SMART TRUST eLECTRONIC ARCHIVE:

TS-ELDAx - SMART TRUST eLECTRONIC ARCHIVE - důvěryhodný archiv pro Vaše elektronické dokumenty.

Pro vstup do TS-ELDAx - SMART TRUST eLECTRONIC ARCHIVEklikněte ZDE. Příručka ke stažení.

IBM
CISCO
ORACLE
Microsoft
HP
VMware
Kaspersky
Fujitsu
Symantec
Symantec