TS-ELDAx - SMART TRUST eLECTRONIC ARCHIVE

TENTO PRODUKT LZE ZAKOUPIT V NAŠEM ESHOPU.

KE STAŽENÍ:
Definice produktu
Podmínky Maintenance
Licenční podmínky


TS-ELDAx - SMART TRUST eLECTRONIC ARCHIVE

 

Produkt TS-ELDAx - SMART TRUST eLECTRONIC ARCHIVE je důvěryhodná archivní platforma pro práci s elekronickými dokumenty obsahující funkcionality nutné pro realizci opatření spojených s nařízením EU č. 910/2014 eIDAS a s ním související české legislativy.

Platforma TS-ELDAx je základ realizace kvalitního a bezpečného informačního systému pro práci s elekronickýcmi dokumenty.

Prioritou archivní platformy TS-ELDAx je vysoká úroveň bezpečnosti a univerzálnosti komunikace s dalšími informačními systémy organizace pro vytvoření prostředí „PaperLess“ založené na mezinárodních   technických standardech v souladu s evropskou i českou legislativou.

Archivní platforma TS-ELDAx obsahuje moduly poskytující celou řadu dalších funkcionalit podporujících nařízení eIDAS:

■    TS-SignCentre - modul poskytující služby pro vytváření důvěryhodných elektronických dokumentů za použití principů kvalifikované elektronické pečetě a kvalifikovaného časového razítka, s možností integrace na HSM.

■    TS-ValidationCentre - modul zajišťující služby ověřování legislativní platnosti podpisů, pečetí a časových razítek včetně jejich certifikátů, a to z celého prostoru EU.

■    TS-Archive - modul poskytující služby důvěryhodné archivace elektronických dokumentů s možností aplikace principů důvěryhodné archivace vybraných dokumentů pomocí ETSI standardů AdES. Principem pro zachování dlouhodobé důvěryhodnosti těchto dokumentů je jejich opatření časovým razítkem s následnou obnovou. Archiv respektuje normu ETSI a podporuje standardy OAIS a NSESSS.

Řešení je postaveno s maximálním důrazem na standardy, a to jak z pohledu datové infrastruktury, tak i z pohledu komunikačního rozhraní jednotlivých aplikací. Platforma disponuje standardním integračním rozhraním (SInRo) pro komunikaci ostatních IS se systémem TS-ELDAx.

TS-ELDAx - PŘÍNOSY

■    Nižší náklady na práci s elektronickými dokumenty.

 

■    Vysoká bezpečnost informací oproti zpracování dokumentů v listinné podobě.

■    Nižší náklady na archivaci elektronických dokumentů oproti jejich uchovávání v listinné podobě.

■    Minimalizace rizik spojených s nesprávným způsobem archivace elektronických dokumentů.

■    Zefektivnění práce s elektronickými dokumenty díky přístupu do archivu přímo z aplikací v rámci IS nebo z mobilních zařízení a zároveň zvýšení úrovně automatizace procesů.

■    Prevence právních rizik díky striktnímu nastavení pravidel na úrovni aplikace – minimalizace vstupu lidského faktoru do procesů, auditing událostí.

■    Striktní dodržování aplikace evropského nařízení eIDAS a platných archivačních norem (CAdES, XAdES, PAdES) vč. podpory PDF/A, podpora OAIS a NSESSS

TS-ELDAx – GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA zobrazuje způsob integrace do prostředí organizace

 

TS-ELDAx MOŽNOSTI POŘÍZENÍ

■    Formou implementace do vašeho IT prostředí.

■    Formou služby (SaaS) v prostředí TS-eCLOUDArchivní platforma pro Vaše elektronické dokumentyCERTIFIKOVANÍ Partneři TS-ELDAx – SMART TRUST eLECTRONIC ARCHIVE:

Pro vstup do TS-ELDAx - SMART TRUST eLECTRONIC ARCHIVE klikněte ZDE. Příručka ke stažení.

IBM
CISCO
ORACLE
Microsoft
HP
VMware
Kaspersky
Fujitsu
Symantec
Symantec